Nyugdíjas klub Nyugdíjas klub énekkara Újságcikkek Őrhalomról Tv híradások Őrhalomról

Sipeki Bözsi a tízpengősön

Sipeki Bözsi
(1916-2004)

A Nógrádsipeken született szépasszony 1916. március 30-án látta meg a napvilágot, napszámos szülők gyermekeként, Kovács Erzsébet néven. Körülbelül négy éves lehetett, amikor a korán megözvegyült édesanyja ismét férjhez ment egy özvegyemberhez Őrhalomba. Neki volt két fiú gyermeke, akikből az egyik lett a Bözsi későbbi férje.
Édesanyja második házassága sem tartott sokáig, férje halála után, ismét házasságot kötött, szintén egy őrhalmi özvegyemberrel. Bözsi már 12 évesen napszámba járt dolgozni, így kereste meg a ruhára, kelengyére valót. Korán elhunyt édesanyja kérésére házasították össze, az akkor 15 éves lányt Tóth Károllyal.
Azért hívták Sipeki Bözsinek, mert ott született. Őrhalomban mindenkinek adtak valamilyen ragadvány nevet.
A Gyöngyösbokréta hagyományőrző csoport megalakulását követően, sokszor járt Budapesten, több alkalommal szerepelt a Nemzeti és a Városi Színházban is. Akkoriban a megyéből, öt községből (Bocsárlapujtő, Buják, Kazár, Rimóc) jártak Pestre a bokréta ünnepélyre, amely augusztus 14-től 22-ig tartott. Az őrhalmiak a szép népviseletünk, és hagyományaink felelevenítésével országszerte sok helyen felléptek.
Sipeki Bözsi a prágai, a losonci és több helyi, országos hírű lap, és természetesen a Nógrádi Hírlap címoldalán is megjelent a jellegzetes őrhalmi főkötős népviseletben. De, a leghíresebb ábrázolása a Horváth Endre balassagyarmati grafikus művész, bankjegytervező által készített rajz, amely a tízpengős bankjegyen látható.
A csinos fiatalasszonyról készült és az utókornak megmaradt rajzok, rézkarcok, olajfestmények, fényképek egyben az őrhalmi népviselet emlékei is.

Kanyó Géza