Az önkormányzat rendeletei

9/2019.(X.29.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

8/2019. (VII.10.) önkormányzati rendelete Őrhalom Község Helyi Építési Szabályzatáról

5/2019 (III.14) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel összefüggő tevékenységekről

4/2019. (III.14.) Önkormányzati rendelete önkormányzat szervei és szervezeti működési szabályáról

3/2019. (III.14) Önkormányzati rendelete étkezési térítési díjakról

2/2019. (III.14.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

4/2017. (IV.12.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

3/2017. (III.8.) Fiatalok első lakásához jutásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

2/2017. (III.8.) Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

1/2017. (III.8) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása

4/2016. (III.11.) Rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

3/2016. (III.11.) Lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása

2/2016. (III.11.) Az önkormányzat és szervei szervezeti működési szabályzat rendelet módosítása

1/2016. (III.11) Étkezés térítési díjáról szóló rendelet módosítása

12/2015.(XI.20.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

10/2015.(IX25) Önkormányzat és szervei SZMSZ

9/2015.(IX25) Talajterhelési díj hely szabályairól

8/2015.(IX25) Helyi iparűzési adóról

7 2015.(IX25) Települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

6/2015.(IX30) Őrhalom Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2000./IV.5./ sz. rendelet a környezetvédelemről

5/2015.(III.13.) sz. rendelet a helyi építészeti értékek védelméről

4/2015.(III.13.) sz. rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

3/2015.(III.12.) sz. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésről

2/2015.(III.12.) sz. rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (II.2.) sz. rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról

1/2010./II.03./ rendelete. A 2010 .évi étkezési normák és térítési díjak megállapításáról

4/2010.(II.03.) rendelete. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2/2010.(II.03.) rendelete. Az önkkormányzat 2010. Évi költségvetéséről

3/2010.(II.03) rendelete. A köztisztviselők cafetéria juttatásáról

12/2009./XII.21./ rendelete. A Szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról

10/2009./XI.23./ rendelete. A helyi építészeti értékek védelméről

5/2009.(IV.20.) rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 5/2008

4/2007./III.14./ rendelete Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

1/2009./II.4./ rendelete A 2009. évi étkezési normák és térítési díjak megállapításáról

3/2009. (IV.20.) számú rendelete Az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

6/2003.(V.29.) számú Önkormányzati redelete a helyi építési szabályzatról