Őrhalom község - Hírek

 Pályázati kiírás

Új lap - 1

Őrhalom Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Őrhalom - Hugyag - Csitár - Iliny területén

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2671 Őrhalom, Rákóczi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet alapján történő feladatok ellátása a Balassagyarmati Védőnői körzetben, területi ellátási kötelezettséggel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

főiskola,

magyar állampolgár,

büntetlen előélet,

szakmai kamarai tagság,

elhivatottság, határozott, magabiztos kapcsolatteremtő és konfliktusmegoldó képesség,

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Stefánia szakmai program ismerete

VMP- akkreditált képzésről tanúsítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz,

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

továbbképzéseket igazoló oklevél másolata,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek/.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

§ A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Egon polgármester nyújt, a 35-370-001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Őrhalom Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2671 Őrhalom, Rákóczi út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 411/2014., valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről személyes meghallgatást követően Őrhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  Őrhalom község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat bármely szakaszában fenntartja a jogot a pályázat érvénytelennek nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orhalom.hu honlapon szerezhet.

 Szerző: Admin, dátum: 2014-06-27

Vissza