Őrhalom község - Hírek

 Egyenlő Bánásmód Hatóság-tájékoztatás

Egyenlő Bánásmód Hatóság-tájékoztatás
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Nógrád megyében is jogi segítséget nyújt a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos sérelmek orvoslására, az Európai Unió által támogatott TÁMOP -a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése című pályázat alapján.
A program célja a lakosság segítése, tájékoztatása, jogsegélynyújtás. A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból, hatósági eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.

A megyei referens, Dr. Nagy Anna ügyvéd a Hatóság megbízásából ingyenes jogi tanácsadást biztosít a sérelmet szenvedett panaszosok számára. Amennyiben a jogsértés az EBH hatáskörébe tartozik, a panasz azonnal felvételre kerül és a kezdeményezőt segítve, helyette a megyei referens továbbítja azt a Hatósághoz, megindítva ezzel az eljárást. Ha a panaszos ügye nem minősíthető diszkriminációnak, a referens a tanácsadás keretében a jogkereső számára iránymutatást ad.                            
Amennyiben

 • neme,                                                                                 
 • faji hovatartozása,
 • bőrszíne,
 • nemzetisége,
 • nemzetiségi vagy etnikai
 • kisebbséghez való tartozása,
 • fogyatékossága,
 • életkora,
 • egészségi állapota,
 • vallási- vagy világmeggyőződése,
 • politikai vagy más véleménye,
 • anyanyelve,
 • családi állapota,
 • anyasága vagy apasága,
 • szexuális irányultsága,
 • nemi identitása,
 • vagyoni helyzete
 • vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához
A Nógrád megyei referens ügyfélfogadást tart az alábbi időpontokban és helyszíneken:
2014. május 06. 13-17 óráig Nógrád Megyei Kormányhivatal épülete (3100 Salgótarján Zsemlinszki u.9.)
2014. május 13. 08-12 óráig Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.
2014. május 20. 08-12. óráig Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.
2014. május 29. 08-12 óráig Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2650 Balassagyarmat  Rákóczi  fejedelem út 12. I.em

A Hatóság és a Nógrád megyei referens elérhetősége:
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu
e-mail.: dr.nagy.anna@freemail.hu
tel.szám: 06-20-388-1029

 Szerző: admin, dátum: 2014-05-16

Vissza