Őrhalom község - Hírek

 AZ ŐRHALMI TEMPLOM FELÚJÍTÁSA

Az őrhalmi templom felújítására szánt adományokat a sekrestyésnél lehet befizetni, vagy a Szent István Király Római Katolikus Plébánia Budapest Banknál vezetett 10103719-13336800-01001002 számlaszámra.


Tisztelt Őrhalmiak, Kedves Hívek!

Templomunk az egyházi liturgia legfőbb tere, az egyházközség otthona, emellett a falu egyik legfőbb kulturális és építészeti értéke. Sajnos az elmúlt években az épület fölött eljárt az idő. A felújítás -mindannyiunk közös ügye- elodázhatatlanná vált.

A legkritikusabb állapotban az 1960-as évek elején készült tetőszerkezet van. A palafedés már nem zár rendesen, folyamatosan ázik alatta a faszerkezet, az élek és szegélyek mentén több helyen meglazult, leesett. A vakolat, a falszerkezet, sőt néhány helyen a belső tér is átázott. A tető hibája miatt jelentős szerkezeti károk keletkeznek.

Az épület környéke balesetveszélyessé vált. A leeső paladarabok, vakolat részek az arra járók biztonságát veszélyeztetik. A torony zsalugáteréből is hullnak a deszkák, a madarak tönkreteszik a harangokat.

Az elmúlt években több pályázat is készült, melyek sajnos nem jártak sikerrel. Az egyházközség saját erőből és önkormányzati támogatással jelentős felújításokat hajtott végre a belső térben. A tető és homlokzati munkákat azonban külső forrás nélkül nem tudtuk megvalósítani.

Ezért nyújtottunk be a tavalyi évben pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumába, ahonnan 5 millió Ft-ot nyertünk a tető felújítására. Ebből az összegből rendbe tudjuk tenni a tető tartószerkezetét új cserépfedéssel és a bádogmunkákat is el tudjuk végezni. Ezzel a támogatással tavasz végéig el kell számolnunk.

A tetőfelújításhoz elengedhetetlenül kapcsolódnak homlokzati kőművesmunkák és a torony is felújításra szorul. Ezeken túlmenően kértünk ajánlatokat a teljes külső homlokzat kijavítására és lefestésére is. A költségvetés és a pénzügyi lehetőségek ismeretében az Egyházközségi Tanácsadó Testület az Önkormányzat támogatása mellett úgy döntött, hogy belevágunk a templom teljes külső felújításába.

Történelmi lehetőség kínálkozik arra, hogy kívülről renováljuk a templomunkat. A tetőt mindenképpen meg kell csinálnunk, a többi munkát pedig el lehetne végezni egyszeri beállványozással. Szintén nagy költségcsökkentést eredményezhet, hogy áfakörön kívüli mestereket alkalmazhatunk, akik hajlandók egyes munkákat önrészként átengedni nekünk. Mindezekkel, saját szervezés és lebonyolítás mellett, a korábbi pályázati összeg 2/3-ából megvalósíthatónak látszik a teljes külső felújítás.

Jelenleg az Egyházközség rendelkezésére áll az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert forrás, és a korábbi gyűjtésekből származó jelentős pénzmaradvány is. A toronysisak felújítási munkáinak költségét teljes egészében vállalja Őrhalom Község Önkormányzata. A hiányzó kb. 3 millió Ft előteremtésére az Egyházközség gyűjtést szervez, melyhez várjuk mindenki nagylelkű adományát.

A munkálatok még húsvét előtt elkezdődhetnek. Az építőmesterek mindegyike komoly referenciával rendelkezik: az ács, a bádogos és az alpinisták készítették egyebek mellett a csitári templom tetőzetét, a kőműves végezte a balassagyarmati evangélikus templom belső munkáit, a festők pedig jelenleg is festik az érsekvadkerti templomot.

A templomunk megújulhat!

Őrhalom, 2013. március 05.


Horváth Bertalan Farkas Egon
plébános polgármesterTisztelt Őrhalmiak, Kedves Testvérek!

Bizonyára emlékeztek rá, hogy amikor 2012 augusztusában ide kerültem, azt mondtam nektek, hogy szeretném veletek együtt építeni az Isten Országát, itt Őrhalomban.
Lelkipásztorként, papként bátran kijelentem, hogy boldog vagyok köztetek, mert több mint fél év elteltével úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Isten akarata szerint, Krisztus szeretetében, és a Lélek erejével építjük együtt egyházközségünket, az Egyházat, Krisztus Titokzatos Testét, ezt a lelki templomot.
Ezt nagyon köszönöm mindnyájatoknak!
A lelki templom mellett most pedig óriási lehetőségünk nyílik arra is, hogy településünk „kőből épült” templomát rendbe tegyük, megszépítsük. Ha a templomra nézünk, mindannyian megállapíthatjuk, hogy szükséges a felújítás.
A pályázaton nyert összeg csak a tetőcserére elegendő. Az Önkormányzat vállalta a toronysisak felújítását, amit ezúton is hálásan köszönök! De mivel szeretnénk egyúttal a lábazatot, és a külső homlokzatot is rendbe tenni, ezért gyűjtést hirdetek.
A munkálatok már elkezdődtek, ezért viszonylag rövid időn belül kell összegyűjtenünk a hiányzó összeget. (3.000.000 Ft)
Én hiszem, hogy összefogással sikerülni fog. Hiszem, hogy nem vagyunk egyedül ebben a nemes ügyben. Hiszek az Istenben, aki erőt, kitartást, józan ítélőképességet, és lelkesedést ad nekünk. És hiszek bennetek is! Hiszem, hogy fontos nekünk ez a földi templom annyira, hogy helyre tudjuk állítani.
Ehhez kérem bőkezű adományaitokat, nagylelkű felajánlásaitokat, amelyeket a sekrestyébe várunk. (vagy az őrhalmi egyházközség bankszámlájára: 10103719 ? 13336800 ? 01001002 Budapest Bank)
Biztos vagyok benne, hogy a Mindenható Isten már itt a földön is bőségesen megjutalmazza azokat, akik tesznek valamit az Ő ügyéért. Közösség vagyunk, közös ügyünk a templom. Kérlek benneteket, hogy hozzunk áldozatot, és építsük közös erővel templomunkat, az Isten Házát.
Adományaitokat, segítségeteket előre is hálásan köszönöm!

Berci atya

„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében? mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,7)

       

 

 Szerző: admin, dátum: 2013-04-13

Vissza