Őrhalom község - Hírek

 Álláshirdetés óvodai dajka munkakör betöltésére

Őrhalmi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Őrhalmi Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. szeptember 01-től 2016. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2671 Őrhalom, Kossuth út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: dajkai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, óvodai dajka, vagy egyéb óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - Foglalkoztatási vagy egyéb támogatásban részesül, - Dajkai vagy óvodai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Őrhalmi Óvoda címére történő megküldésével (2671 Őrhalom, Kossuth út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető a beérkezett pályázatok alapján, mint a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát az eljárás bármely szakaszában.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 Szerző: Admin, dátum: 2015-07-15

Vissza