Őrhalom község - Hírek

 Változások a szociális ellátásokban

 

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

TÁJÉKOZTATÁS

Változások a szociális ellátásokban

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba. A kormány arra törekszik, hogy a szociális segélyek, járadékok és ellátások egységesebb rendszerben legyenek igényelhetők. Az állam és az önkormányzat felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletekre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

- időskorúak járadéka,

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési, illetve rendkívüli települési támogatás keretében.

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség mindössze annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február hónap végéig hivatalból vizsgálják felül.

Az a személy, aki egészségkárosodásra tekintettel részesült szociális segélyben, március 1-jétől egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesz jogosult.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a következő személyek minősülnek egészségkárosodottnak:

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül

A fenti feltételeknek megfelelő személyt semmilyen indokkal nem lehet átsorolni a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közé.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a rendszeres szociális segélyhez hasonlóan nem fix összegű támogatás, hanem a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét egészíti ki egy bizonyos jövedelemhatásig. Az eltérés a két támogatástípus között az, hogy míg a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 90 %-áig (25.650 Ft) egészítette ki a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét, addig az új támogatás az öregségi nyugdíjminimum 92%-áig (26.220 Ft) nyújt kiegészítést. Az ellátás maximális összegére vonatkozó szabályok sem változnak, tehát a maximális összeg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ával egyenlő (ez 2015-ben 46.662 Ft). Azokban a családokban, ahol a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy is él, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximum összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének a különbözete (azaz 2015-ben 23.862 Ft).

A 2015. február hónapra járó támogatásokat még a települési önkormányzatok fogják folyósítani, kifizetni. A 2015. március hónaptól járó támogatási összegek utalásáról postai úton vagy folyószámlára utalással már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak. A támogatásra jogosultak részére a folyósítás a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik meg. A 2015 márciusára járó támogatási összeg folyósítása Nógrád megyében a húsvéti ünnepkörre tekintettel legkésőbb április elején megtörténik.

A kötelező - jövedelmet pótló - támogatásokra vonatkozó igényeket az arra jogosultak több helyszínen leadhatják; ez megtörténhet a helyi polgármesteri hivatalokban, a munkaügyi központ helyi kirendeltségein, a kormányablakokban és a járási hivatalokban is az ott található nyomtatványok felhasználásával. Az ügyfelek a kérelmeket a települési ügysegédeknél is leadhatják, és tőlük az igénylésekre vonatkozóan szakmai tájékoztatást kérhetnek.

A 2015. március 1. napjáig támogatásra jogosultakra vonatkozó adatokat a helyi önkormányzatok kötelesek 2015. március 6-áig átadni a járási hivataloknak.

 Szerző: Admin, dátum: 2015-03-02

Vissza