Gyöngyösbokréták az 1930-as években

FÚVÓSZENEKAR ÉS GYÖNGYÖSBOKRÉTA

Az 1920-as és 30-as évek színpompás viseleteit, a hollókői, a dejtári, a pataki, az őrhalmi stb. palóc menyecskék arcát örökítette meg Horváth Endre, Európa-szerte ismert rézmetsző, grafikusművész és bankjegytervező (pengő, forint). Ő rajzolta le Őrhalom legszebb asszonyát: „Sipeki Bözskét” (Balla Mihályné Gúth Erzsébetet), aki a Gyöngyösbokrétának is tagja volt.

Sipeki Bözsi a tízpengősön

A ’20-as években alakult meg az Őrhalmi Fúvószenekar is, amelynek a tagjai a következők voltak: három prímás(kürtös) – Csernyík Ignác, Erdélyi Lajos, id.Járja Mihály(dédnagyapám).
Két fő basfiglis: Járja Ferenc, Hegedűs Ignác. Két fő klarinétos: Bozány István, Járja Ignác, két dobos: Járja János (nagydobos), Járja Pál (kisdobos), akinek helyére később nagyapám, Járja Mihály került. A nagybőgős Kanyó András, a kontrás Csíkány István, a cintányéros Varga István volt.
Ők fogadták, többek között 1938. november 8-án Őrhalomban a Felvidékre átvonuló huszárokat is, élükön Vitéz Nagybányai Horthy Miklós vezérezredesét, gróf Majláth Gusztávot. Buttler báró és felesége is részt vett ezen a nevezetes eseményen. A huszárok az akkor még meglevő Ipoly-hídon vonultak át Varbóra, ahol virágokkal, köszöntőkkel és a parókián ünnepi ebéddel fogadták a vendégeket. Mindenki vidáman ünnepelte a Felvidék visszatértét. A huszárok Kér felé vonultak tovább. A Fúvószenekar fogadta 1940. szeptemberében dr. Serédi Jusztinián bíborost, esztergomi érseket, Magyarország hercegprímását, aki Őrhalomba látogatott, majd innét Varbóra, ahol a bérmálás szentségét kiszolgáltatta. A varbói lovas bandérium Őrhalomig ment fogadására.
Az Őrhalmi Fúvószenekar 1945 után megszűnt, bár dédnagyapám még tanította a fiatalokat. Utolsó fellépésük egy varsányi lakodalomban volt 1952-ben.
Őrhalom történetében szintén fontos szerepet foglalt el a Gyöngyösbokréta nevezetű tánccsoport, amely a ’30-as években alakult meg őrhalmi menyecskékből és férfiakból. A Gyöngyösbokréta tulajdonképpen elődje volt a mai, általam nagyra becsült Menyhárt Gáborné által vezetett, 2001-ben alakult őrhalmi Göngyösbokréta Hagyományőrző Körnek, akik úgy gondolom méltó utódai elődjeiknek.
A Gyöngyösbokréta sokszor fellépett Budapesten is, ahol szép sikereket értek el. Őrhalmi bukóst és magyar frisscsárdást jártak. 1945 után szűnt meg.

A csoport tagja volt id. Járja Mihály harmonikás és hat pár táncos: Járja Ignác – Járja Ignácné (Bozány Julianna), Járja József – Járja Józsefné (Csordás Margit), Balla Mihály – Balla Mihályné (Gúth Erzsébet), Csordás Ferenc – Csordás Ferencné (Kanyó Rozália), Joó Pál – Joó Pálné (Kanyó Teréz), Hagedűs Ignác – Hegedűs Ignácné (Csernyik Mária).

László Péter