A falu neve

A község nevének első említésével az 1327. május 21-én, Visegrádon kelt oklevélben olvashatunk, melyben I. Károly király a hűtlenséggel vádolt Vrbou (Varbói) család Vrbou és Zuraas birtokát Szécsényi Tamás erdélyi vajdának adományozza.

Régen Trázs volt a falu neve, ami a szláv eredetű strázsa szó származéka. A név jelentése őrség, őr, őrhely. A középkorban "Stras" és "Zthras" alakban is említették. A falu neve onnan ered, hogy a középkorban a templomdomb - inkább csak nagyobb halom - tetejéről mindenfelé jó kilátás nyílott, ezért őrök, azaz strázsák figyelték innen, hogy nem közeledik-e ellenség az Ipoly völgyében. Ha a szükség úgy hozta, az itt élők a folyó árterének akkor még kiterjedt mocsaraiban találtak menedéket.

A település neve a későbbi forrásokban, az alábbi alakokban fordul elő:

1461: Stras, Zthras
1549: Strass, Sztrázs
1576: A nógrádi szandzsák összeírásában: Istraj
1576: Traass
1623: Trás
1647: Trass
1716: Trázs
1728: Tras
1738: Thrás
1752: Tráss
1787: Trázs. Ettől kezdve az iratok többségén a község neve ebben az alakban fordul elő a leggyakrabban a Tras, Tráss mellett.

1906: Őrhalom. A 134179-1905. számú belügyminiszteri rendelettel a község nevét Őrhalomra változtatták. A községi iratokban és az anyakönyvekben 1906. április 1-jétől a község Őrhalom néven szerepel.
A község pecsétje. Felirata:
"Trasz falu pecset 1792"

Érdekesség

Őrhalom: az ország különböző részein előforduló helynév, amelyhez némely vidéken az a hagyomány fűződik, hogy valamikor rajta tartották az országban törvényt látni járó királyok, nádorok és országbirók a törvénykezési gyülekezeteket. Ipolyi (Magy. mit. 490. old.) ezekben a cumuli regii-kben ősi pogánykori hagyomány szentelte helyeket sejt, melyek hajdani áldozó halmok lévén, az erre való visszaemlékezés miatt álltak volna a nép előtt oly kegyeletben, hogy a későbbi törvénykezés és itélethirdetés helyéül is másoknál alkalmasabbaknak tetszettek volna. (Forrás: Pallas Nagylexikon)

 

Források:
Zólyomi József: Őrhalom története
Vendégváró.hu
Pallas Nagylexikon